PROJEKTY BUDOWLANE

Świadczymy pełen zakres usług projektowych

Zakres oferowanych przez nas usług obejmuje wykonywanie pełno branżowej dokumentacji budowlanej. Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego zapewniamy Państwu wykonanie projektów:
 •  zagospodarowania działki,
 •  architektoniczno – budowlanych,
 •  technicznych,
Wykonujemy projekty indywidualne, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptację projektów gotowych uwzględniając warunki terenowe i lokalizacyjne. Opracowując dokumentację projektową wykorzystujemy programy umożliwiające wykonanie wizualizacji przestrzennej budynku 3D.
Każdy projekt traktujemy indywidualnie, poszukując oryginalnych i niepowtarzalnych rozwiązań, mając jednocześnie na uwadze zapewnienie funkcjonalności i ekonomiczności projektowanej inwestycji.
Zapewniamy Państwu fachową pomoc w doborze odpowiedniego budynku do posiadanej działki. Oferujemy również możliwość wyboru projektu gotowego z katalogów Biur Projektowych z całej Polski. Jeśli nie uda się Państwu znaleźć właściwego gotowego projektu, zapraszamy do współpracy przy zaprojektowaniu nowego domu według Państwa indywidualnych potrzeb.
Przy realizacji projektów zapewniamy:
 • sprawdzenie zgodności projektu  z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 • zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
 • określenie optymalnej lokalizacji budynku na działce z uwzględnieniem jego orientacji względem stron świata, dojazdu do działki i wymagań Inwestora,
 • wykonanie koncepcji według wytycznych Inwestora,
 • wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu wraz z przyłączami do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi,
 • wprowadzenie do projektu zmian wg zaleceń Inwestora,
 • sporządzenie informacji BIOZ,
 • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
 Pomagamy we wszystkich procedurach urzędowych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.