ADAPTACJA PROJEKTÓW GOTOWYCH

Oferujemy sprzedaż i adaptację projektów gotowych

 W naszym biurze macie Państwo możliwość wyboru projektu gotowego z katalogów Biur Projektowych z całej Polski. Możecie Państwo obejrzeć katalogi w naszym biurze lub wypożyczyć je, w celu wyboru odpowiedniego budynku. Zapewniamy Państwu fachową pomoc w doborze odpowiedniego budynku do posiadanej działki, a następnie jego adaptację do warunków terenowych i klimatycznych.
Przy adaptacji projektów gotowych zapewniamy:
  • sprawdzenie zgodności projektu  z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
  • zgromadzenie niezbędnych dokumentów,
  • określenie optymalnej lokalizacji budynku na działce z uwzględnieniem jego orientacji względem stron świata, dojazdu do działki i wymagań Inwestora,
  • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu,
  • adaptacja projektu do warunków gruntowych oraz klimatycznych występujących na działce,
  • adaptacja przyłączy do obiektu zgodnie z warunkami technicznymi,
  • wprowadzenie do projektu zmian wg zaleceń Inwestora,
  • sporządzenie informacji BIOZ,
  • przygotowania oświadczenia projektantów adoptujących o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami,
  • złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
Jeśli nie uda się Państwu znaleźć właściwego gotowego projektu, zapraszamy do współpracy przy zaprojektowaniu nowego domu według Państwa indywidualnych potrzeb.
Pomagamy we wszystkich procedurach urzędowych umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.
Adaptacja projektu Brzozów